ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att förvärva eller uppföra lämplig fastighet eller annorledes anskaffa bostäder åt blinda/synskadade i Halmstad med omnejd. Företrädesrätt bör lämnas åt blinda, som har förvärvsarbete, och äro i behov av bostad. att ge ekonomiskt stöd till synskadade i Halmstad för angelägna ändamål, som inte täcks av huvudman.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ekonomiskt Stöd för Synskadade
Organisationsnummer:849201-3597
Adress:
  • Yvonne Emmanuelsson
  • Linnégatan 19 G
  • 302 47 Halmstad
Telefonnummer:0705-194838
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:263 188 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS