ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stärka bygdens identitet och klargöra Bergslagens särart samt att verka för utvecklingen av Ekomuseum Bergslagen till ett attraktivt besöksmål.Härvidlag ska ekomuseets arbete främst inriktas på att, inom sitt geografiskaområde, vilket är identiskt med de sju kommuner som de stiftelsebildande kommunerna representerar,- belysa Bergslagens särart och historia- skapa nya dimensioner av Bergslagens industrilandskap- sätta områdets invånare i centrum- ge humanistiska perspektiv på teknikens roll, utveckling och konsekvenser- utveckla nya former som gör kulturlandskapet levande- visa byggnader och föremål i sitt rätta sammanhang- arbeta för att miljöer bevaras och brukas med höga krav på restaureringsteknik- göra området attraktivt för en kultur- och turismsatsning och verka för att nå nya grupper av besökare- samarbeta med det lokala föreningslivet och näringslivet- spela en aktiv roll i det lokala kulturlivet- verka för att sprida kunskap och information i landet om de i ekomuseet ingående kommunerna samt om Bergslagen som helhet- samarbeta med skolan och ge möjligheter till upplevelsebesök- arbeta för forskning inom järnhanteringens område- verka för ekologiskkunskapsspridningStiftelsens ändamål är vidare att i samråd med statliga och kommunala myndigheter samt institutioner verka för utveckling av Ekomuseum Bergslagen samt att stödja museiverksamheten i ingående kommuner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
Organisationsnummer:879000-4249
Adress:
  • Nils Nils Gata 7
  • 771 53 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-663082
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS