ÄNDAMÅL

Stiftelsen Ekocentrum har som ändamål att aktivt sprida kunskaper till allmänhet, företag, myndigheter, skolor, politiker med flera, om teknik som är förenlig med en bärkraftig samhällsutveckling genoma. att bedriva utställningsverksamhet för produkter, teknikprojekt, företag och liknandeb. att bedriva folkbildningsverksamhet om människors möjligheter att bidra till bärkraftig teknikutvecklingc. att bedriva annan informations- eller undervisningsverksamhet, samt att ordna guidade visningar, föredrag, seminarier och liknande, som är förenligt med ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ekocentrum
Organisationsnummer:855100-3414
Adress:
  • Aschebergsgatan 44
  • 411 33 Göteborg
Telefonnummer:0708-35 95 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 140 039 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS