ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uteslutande ändamål att främja och organisera teknisk vetenskaplig forskning inom pappers- och pappersmasseindustrierna eller dessa industrier närgränsande områden genom att utdela forskningsunderstöd eller belöningar för självvalda eller av styrelsen anigna tekniskt-vetenskapliga undersökningar eller utredningar, genom att bestrida kostnaderna för tryckning och utgivning av tekniskt-vetenskapliga publikationer eller genom att på annat sätt verka för främjandet av teknisk-vetenskaplig forskning inom pappers- och pappersmasseindustrien.Stadgarna får ej ändras därhän, att stiftelsens ändamål blir annat, än vad som härovan stadgats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ekmansminnet
Organisationsnummer:802007-6611
Adress:
  • SPCI
  • Box 5515
  • 114 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7838400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS