ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för ett långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärden i eklandskapet inom Linköpings kommun. Utdelning av medel skall framförallt gå till följande typer av verksamhet – information och utbildning, forskning, natur- och kulturvårdande åtgärder. Fonden ska vara ett komplement till de insatser som staten och kommunen ansvarar för.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun
Organisationsnummer:822003-3339
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 858 299 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS