ÄNDAMÅL

Behållningen skall användas till något för kyrkan nyttigt och nödvändigt ändamål, såsom till kyrkans prydande, målning eller inköp av något till inventarier hörande, men ej till avlöning av kyrkliga tjänster eller till ordinarie utgifter såsom exempelvis städning, inköp av bränsle eller dylikt.Att av kapitalbehållningen endast får användas vad till upprustningen av husen å Ekagärdet oundgängligen kräves.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ekagärdet-Kjellbergska donationen
Organisationsnummer:866000-0434
Adress:
  • Töreboda pastorat
  • Box 103
  • 545 23  TÖREBODA
Telefonnummer:0506-18500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:561 289 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS