ÄNDAMÅL

Stipendiet utdelas om fondens avkastning det medgiver, årligen den 30 april av Landskapet till ”landsman som gjort sig känd som god kamrat” och fullgjort sina skyldigheter emot Nationen. Beloppet får ej understiga 100:- kronor. Av fondens årliga avkastning lägges 10 % till kapitalet. Då så skett, utdelas återstoden såsom stipendium. Skulle denna del ej uppgå till 100 kronor må stipendiet utdelas endast vartannat år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar Petris minne
Organisationsnummer:802480-7052
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS