ÄNDAMÅL

En donation till Borås Högre Allmänna Läroverk.Den behållna avkastningen av denna fond skall av Lärarekollegiet utdelas antingen såsom resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning, eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper. I båda fallen skola respektive lärare och elever vid gymnasiet främst komma i åtanke. Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall tillföras kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond
Organisationsnummer:864500-7587
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:27 326 765 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS