ÄNDAMÅL

Medlen skall användas, dels till kyrkans och kyrkogårdens förskönande, dels till uppmuntran åt de församlingsmedlemmar, vilka genom frivilligt församlingsarbete bidraga till det kyrkliga livets vidmakthållande och förnyande. huru medlen skola fördelas, ankommer på kyrkorådet i församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar och Elvira Benssons kyrkofond
Organisationsnummer:802423-8571
Adress:
  • Himledalens församling
  • Kyrkvägen 2
  • 432 97 Rolfstorp
Telefonnummer:0340-66 40 80
E-post:himledalen.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS