ÄNDAMÅL

Stiftelsen medel skall såsom stipendium tilldelas en eller flera medellösa studerande vid högskolan, därvid studerande med namnet Bergström af den slägt med samma namn, som min tillhörde, samt studerande med namnet Kraft af den slägt med samma namn, som jag tillhör, skall hafva företräde till erhållande av ledigt stipendium , för såvidt han ej såsom studerande vid högskolan förut uppburit stipendium såväl företrädesberättigad studerande med namnet Bergström som företrädesberättigad studerande med namnet Kraft anmäla sig till samma lediga stipendium, skall lärarekollegiet afgöra, hvem af dem, som skall erhålla stipendiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar och Carolina Bergström
Organisationsnummer:802402-7693
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08- 16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS