ÄNDAMÅL

Av fondens medel skall, sedan avdrag för förvaltningskostnader skett, utdelas ett eller flera stipendier till vid Konsthögskolan i Stockholm studerande handikappade eller eljest behövande elever, som visat lovande studieresultat, varvid studieresultat inom teckningskonsten särskilt bör uppmärksammas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar Nermans solstickefond
Organisationsnummer:802407-3192
Adress:
  • Box 16317
  • 103 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-232945
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS