ÄNDAMÅL

Att på sätt nedan närmare angives utdela understöd åt inom Jämtlands län mantalsskrivna döva personer, vilka prövas var i behov därav; antingen i form av direkt penningunderstöd eller såsom anslag för studie-, upplysnings- eller liknande verksamhet för de döva inom länet. Det åligger stiftelsens styrelse att i första hande svara för att avlidne kyrkoherden Olof Wagenius´ och hans hustru Eva Wagenius´, Vera Wagenius´ föräldrar förvaltaren Einar Wagenius´ och hans hustru Naima Wagenius´ gravarsamt Vera Wagenius´ egen grav i all framtid vårdas så, att gravarna städse hållas välvårdat och prydligt skick. Av den därefter behållna avkastningen av stiftelsens förmögenhet skall tio (10) procent årligen läggas till stiftelsens kapital och därvid placeras på säkrast möjliga sätt. Efter 100 år från Vera Wagenius´ frånfälle må dock enligt styrelsens för stiftelsen bestämmande även denna del av avkastningen utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar, Naima och Vera Wagenius minne
Organisationsnummer:802008-0985
Adress:
  • Pastorsgatan 4 B
  • 831 35 ÖSTERSUND
Telefonnummer:073-8233887
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS