ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att täcka kostnader i samband med inbjudan, resor och vistelse begränsad tid vid Neurologiska Kliniken i Lund av framstående vetenskapsmän (visiting professor) syftande att tillföra lundensisk neurokirurgi kunnande och uppslag som bedömas vara av för Klinikens verksamhet synnerligt värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar Björkelunds fond för gästforskare vid Neurokirurgiska kliniken i Lund
Organisationsnummer:802479-8020
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS