ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier e.d. till främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, ävensom vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta. Utdelning för nu angivna ändamål skall beslutas av stiftelsens styrelse och skall företrädesvis lämnas till sjukhus, vårdhem, samfund och organisationer utövande sådan verksamhet, som omfattas av stiftelsens ändamål. Styrelsen må även lämna anslag för vetenskaplig forskning särskild inom sjukvårdens eller barnavårdens område, vilken indirekt främjar ändamålet med stiftelsens verksamhet.Stipendier må komma ifråga till förtjänstfyllda ungdomar i Huddinge gymnasier och särskild till dem med intresse för bageri-. och konditoriverksamheten.Stiftelsens ändamål innefattar även att uppföra och förvalta mindre vårdhem o.d. för åldersstigna personer i Huddinge kommun.Bidrag till stiftelsen skall utbetalas efter ansökan, som ingivits till stiftelsens styrelse men kanäven ske genom beslut av styrelsen utan föregående ansökan.Stiftelsens ändamål förverkligas enligt vad ovan angives i första hand genom användande av avkastningen av stiftelsens kapital. Under donators livstid må även stiftelsens kapital upp till 50% användas för dess ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Einar Belvén
Organisationsnummer:815601-0178
Adress:
  • Hällström
  • Riddargatan 35
  • 114 57 Stockholm
Telefonnummer:08-4669191
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS