ÄNDAMÅL

20,1 procent av prisbasbeloppet överlämnas till sociala centralnämnden att användas för a) beredande av trevnad eller förmån för å ålderdomshemmen i Kalmar kommun intagna personer i form av exempelvis extra förplägnad, utflykter, kurser, föreläsningar, underhållning eller andra aktiviteter, b) prydandet av ålderdomshemmen med konstverk. minst 20,1 procent av prisbasbeloppet utdelas som pensioner till i Kalmar stad bosatta medellösa köpmän eller änkor och barn efter köpmän eller personer, som huvudsakligen sysslat med handel och sjöfart, därvid företräde skall lämnas åt dem som varit anställda hos AB J Bruun såsom kontorister, resande och dylikt eller såsom magasinsbokhållare, förmän eller maskinister.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond
Organisationsnummer:802478-9276
Adress:
  • Kalmar kommun
  • Box 611
  • 391 26 Kalmar
Telefonnummer:0480-450000
E-post:asa.bejvall@kalmar.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:58 876 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS