ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden användes till förmån för eleverna vid kommunens vidgade skolväsen efter kommunsammanläggningar 1 januari 1965 och 1 januari 1974 företrädesvis föra) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet,e) studeibesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,f) förvärv av materiel eller andra saker.Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med debiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edwalls, Rodlings, Walles och Åströms samfond
Organisationsnummer:889200-0574
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 580 993 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS