ÄNDAMÅL

Tvenne års sammanlagda ränta skall, vartannat år utdelas såsom rese-stipendium till den bland nyligen från Ultuna eller Alnarps landbruksinstitut utgångne elev, som genom utmärkta betyg å teoretisk bildning i förening med särdeles god praktisk fallenhet och någon erfarenhet i sitt yrke synes Kungl. Akademinen mest förtjänt därav, och för vilken Kungl. Akademien ägde att utfärda lämplig instruktion.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edvard Nonnens Stipendiefond
Organisationsnummer:802409-4065
Adress:
  • Kungl.Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS