ÄNDAMÅL

Att driva förskole- och fritidsverksamhet i bostadsområdet Edsbacka i Sollentuna kommun. Stiftelsen skall verka för en god uppfostran samt tillgodose barnens behov av vård och trygghet, den skall också ge barnen grundläggande kunskaper och färdigheter. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med socialtjänstlagens bestämmelser och de principersom framgår av Sollentuna kommuns barnomsorgsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edsbacka Daghem
Organisationsnummer:814800-8413
Adress:
  • Platåvägen 28-30
  • 191 36 SOLLENTUNA
Telefonnummer:08-969614
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS