ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till förmån för elever vid skolväsendet i Ronneby kommun företrädesvis för :belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnar arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning eller genomgång av obligatorisk skola,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,úûstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,förvärv av materiel eller andra saker.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Beslut om användande av disponibel avkastning fattas av skolstyrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edith Sunessons donation
Organisationsnummer:835600-2181
Adress:
  • Ronneby kommun
  • Ekonomienheten
  • 372 80 RONNEBY
Telefonnummer:0455-181 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS