ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årligen i samband med skolavslutningen dela ut tre stipendier på Möckelngymnasiet.Stipendierna vid Möckelngymnasiet tilldelas elev i avgångsklassen med det bästa sammanvägda betyget i matematik, fysik samt medelbetyget för programmets tekniska huvudämne och till elev i avgångsklassen på det naturvetenskapliga programmet (motsvarande) med det bästa sammanvägda betyget i matematik, fysik och kemi.Stipendiet vid Mökelngymnasiet tilldelas elev i avgångsklassen med det bästa sammanvägda betyget i svenska och engelska.Om lika betygssummor skulle uppstå blir gymnastik/idrottsbetyget (lagsporter frånräknade) utslagsgivande.Utdelning får ske med högst 80 % av föregående års avkastning medan de återstående 20 % läggs till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edith och Morgan Hjorts stipendiefond
Organisationsnummer:802478-0903
Adress:
  • Karlskoga kommun, 1. Ekonomiavdelningen
  • 691 83 KARLSKOGA
Telefonnummer:0586-610 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:309 567 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS