ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är sedan räntan av fondens medel årligen genom Tranemo sjukhjälps- och understödsfonds styrelse utdelas till sjuka och behövande församlingsmedlemmar, varvid borde iakttagas, att räntemedlen i första hand utdelades till arbetare,som under testators anställningstid varit anställda i Uddebo Aktiebolags och A.bol Sveriges förenade trikåfabrikers tjänst. Skulle i framtiden församlingssyster anställas inom Tranemo socken med station i Uddebo, önskade testator, att räntemedlen användes som bidrag till hennes avlöning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edit Anderssons Fond
Organisationsnummer:865500-3740
Adress:
  • SEB, Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 831 833 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS