ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:ATT bedriva undervisning utifrån Guds ofelbara Ord. Detta leder bl.a. till att varje individ personligen leds in i Guds Närvaro och får en fördjupad livssyn.ATT bedriva retreatverksamhet där människor i Guds Närvaro kan hämta kraft, styrka och inspiration till ande, själ och kropp så de får en ny startpunkt till ett liv i hälsa.ATT bedriva en Andlig Helhetsförankrad Hälso- och Sjukvård där människor får ta emot helande och upprättelse för hela sin person. ATT bedriva hälsoupplysande verksamhet som skapar motivation hos människor till en hälsofrämjande livsstil och ett ökat ansvar för in inre och yttre livsmiljö.ATT på ett praktiskt sätt satsa på hälsoprojekt som på ett positivt sätt ger människor ett liv i hälsa. ATT ge stipendier för beredande av undervisning samt ge vårdbidrag för beredande av hälso- och sjukvård.ATT bedriva hjälpverksamhet bland behövande både i Sverige och internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eden Retreat-och Hälsocenter
Organisationsnummer:817602-4787
Adress:
  • Göran Magell
  • Norra Storgatan 47 B
  • 575 32  Eksjö
Telefonnummer:0708-592355
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 379 399 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS