ÄNDAMÅL

Fondens nettoavkastning utgår, efter det att 10 procent av avkastningen har lagts till kapitalet, i form av pensioner och/eller stipendier åt medlemmar av släkten Edelstam till antal och belopp som Riddarhusdirektionen årligen bestämmer. Skulle adliga ätten Edelstam utgå, må Riddarhusdirektionen enligt ovan angivna grunder använda förberörda fonds avkastning till understöd för medlemmar av andra riddarskapet och adeln tillhörande, på Riddarhuset introducerade ätter, med företrädesrätt för sådan person, som kan styrka sig vara närmare befryndad med testatorn Fritz Fabian Edelstam.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edelstamska släktfonden
Organisationsnummer:102015-9750
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS