ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen användas i 1:a hand som bidrag till äldre och sjuka från Östra Vemmenhögs församling för vård vid privat vårdinrättning eller olika hjälpåtgärder inom hemsjukvården för rehabilitering och aktivering av sjuk åldring för att bidraga till eller möjliggöra att den sjuke längre och bättre kan vistas eller vårdas i egen hemmiljö eller eljest annorledes än på lasarett, sjukstuga eller vårdhem. Som ex. på lämpliga hjälpåtgärder må nämnas extra hemhjälp, ersättareför vila åt anhörig vårdare, bidrag till lämplig rekreationsresa, extra färdtjänst, olika tekniska hjälpmedel, särskild tandvård eller andra lämpliga hjälpåtgärder och aktiviteter för daglig livsföring (ADL), som icke lämpligen direkt kunna erhållasgenom samhällets försorg. I 2:a hand som hjälp enligt ovan för annan långtidssjuk, rörelsehindrad eller eljest handikappad från församlingen. Om icke någon hjälpbehövande finnes i Östra Vemmenhögs församling, får istället motsvarande hjälp ges åt äldre och sjuka i Skurups kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebbas minne
Organisationsnummer:848001-0761
Adress:
  • Skurups Kommun
  • 274 80 SKURUP
Telefonnummer:0411-53 60 16
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS