ÄNDAMÅL

Av behållna avkastningen skall årligen 10 % läggas till kapitalet medan återstoden efter avdrag av eventuella förvaltningskostnader skall användas för främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller för främjande av ungdoms utbildning och studier för konstnärlig verksamhet, varvid företräde skall lämnas för medlemmar av släkten Wrede eller med denna släkt befryndade släkter. Understöden skola årligen utdelas av riddarhusdirektionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebba Wredes Minnesfond
Organisationsnummer:802005-6621
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS