ÄNDAMÅL

Fonden disponeras – sedan en femtedel av avkastningen lagts till kapitalet – av professorn i etnologi, särskilt europeisk (tidigare Nordisk och jämförande folklivsforskning) för sådana ändamål till folklivsforskningens främjande vid Lunds Universitet, för vilka statsmedel i huvudsak icke står till förfogande (t.ex. till yngre studerandes resor för under arbete varande seminarieuppsatser, till inbjudan av forskare från annan ort till seminarieövning, till tryckning av lundensiska seminarieuppsatser i tidskriften Rig, till expenser i samband med främmande forskarbesök).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebba och Sigfrid Svenssons fond för folklivsforskning
Organisationsnummer:692360-1006
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security