ÄNDAMÅL

Donationens ändamål. (Ytterligare detaljföreskrifter finns i donationsbrevet)1. Donationens ändamål är att i enlighet med här nedan i mom. 2 och 3 närmare angivna bestämmelser, grunda, uppehålla och stödja kyrklig diakoni – kyrkligt filantropiskt arbete – inom Floda församling.2. Inkomsterna av donationen skola i första hand användas till:a) Att anställa två diakonissor eller församlingssystrar och att uppehålla deras verksamhet.b) Att en gång årligen, å därför lämplig tid giva full beklädnad till behövande skolbarn, oavsett om de eller föräldrarna åtnjuta fattigunderstöd eller icke.c) Att uppföra, innehava och förvalta en för det kyrkliga församlingsarbetet inom Floda församling avsedd byggnad, som skall vara belägen i Björbo och kallas ”församlingshemmet”.d) Därjämte har donationen till ändamål att för all framtid vårda och underhålla vår familjs gravar å Floda kyrkogård med noggrann skötsel och ans under den tid barmark är.3. Uppstår efter församlingshemmets uppförande överskott av donationens årsinkomster, sedan ovannämnda utgifter och förvaltningskostnader äro bestridda, skall detta användas i enlighet med donationens syfte, efter förslag av styrelsen och domkapitlets bestämmande.4. Donationen får icke användas för kommunens löpande utgifter eller för något, sådant kommunalt ändamål, vartill medel enligt lag må uttaxeras, såsom till avlöning eller ackord med läkare e. d. eller lindring av kommunens lagligen åliggande fattigvårds- eller skolväsende.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E. O. Olssons Donation
Organisationsnummer:882600-0450
Adress:
  • Christina Dalberg
  • Grillvägen 9
  • 786 97 BJÖRBO
Telefonnummer:0241-230 51
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 883 737 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS