ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall ställas till Direktionens för Sjömanshuset i Göteborg disposition och av denna utdelas på följande sätt: 1) Hälften av avkastningen skall utdelas som stipendier till behövande elever vid Sjöbefälsskolan i Göteborg, vilka visat stor måmedvetenhet och energi i sina studier. 2) Den återstående hälften av avkastningen skall utbetalas till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta sjömän, vilka ha minst 60 sjömånader. Skulle Sjömanshuset bliva helt förstatligat, skall styrelsen för Kyrkliga sjömansvården i Göteborg inträda i förenämnda direktions ställe.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E.N.E. Sundströms Fond
Organisationsnummer:857202-7772
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS