ÄNDAMÅL

En tiondel av den under varje femårsperiod samlade avkastningen bör vid dennas slut läggas till denna särskilda del av fonden och resten odelad utdelas som belöning för bästa under ifrågavarande tid av svensk man i Sverige eller utlandet utförda arbete på kräftforskningens område. Utseendet av den, som bör ifrågakomma till belöningen, verkställes genom försorg av styrelsen för jubileumsfonden. Skulle av någon orsak förutnämnda önskemål lämpligen ej böra tillmötesgås, får jubileumsfondens styrelse använda avkastningen, som den för gott finner till befrämjande av forskningen angående kräftans natur och botemedel mot densamma, men ej till rena sjukvårdsändamål. Skulle kräftproblemet lösas, bestämmer styrelsen för jubileumsfonden, hur donationen skall användas för främjande av annan medicinsk forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E Janssons fond
Organisationsnummer:802481-2326
Adress:
  • Radiumhemmet
  • Box 25
  • 171 11 Solna
Telefonnummer:08-54 54 25 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS