ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen 1/5 läggas till kapitalet.Avkastningen i övrigt skall av direktionen utdelas dels vartannat år som bidrag till vid centrallasarettet anställds befattningshavare för där bedriven medicinsk forskning, dels vartannat år som uppmuntran och erkänsla åt vid centrallasarettet anställda befattningshavare som därav gjort sig förtjänta. Bidrag må icke understiga 200 kronor. När avkastningen uppgår till eller överstiger 1.000 kronor per år, må dock utdelning kunna ske årligen till båda de angivna ändamålen med hälften av avkastningen till vartdera.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E Gust Anderssons fond
Organisationsnummer:802480-7243
Adress:
  • Landstinget Sörmland
  • 611 88 Nyköping
Telefonnummer:0155-24 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS