ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att uppgälden eller två Hundrade Riksdaler Riksgäldssedlar årligen får utgivas eller tilldelas någon vid Academien i Lund studerande, förenar lyckliga naturanlag med synnerlig flit och sedosamt uppförande. Börandes sådane Sujetter framför andra till detta understöd komma i åtanka, hvilka tillhöra den Blekingska nationen ibland de studerande vid Academie aldrahälst någon av de medellösa föräldrar och af ringare stånd född, men icke över två år af en och samme person innehas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E. G. Henschens stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3286
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS