ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta de av stiftelsen ägda fastigheterna i Grängesberg och i syfte att tillgodose behov hos innevånarna i Ludvika kommun, upplåta fastigheterna för föreningsverksamhet, konserter, filmförevisningar, dans, idrottsaktiviteter och andra inom- och utomhusarrangemang enligt styrelsens bedömande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E Cassels Arbetarefond
Organisationsnummer:883800-0258
Adress:
  • Box 19
  • 772 21 GRÄNGESBERG
Telefonnummer:0240-200 39
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:524 012 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS