ÄNDAMÅL

Sedan fondens avkastning årligen högst en femtedel blivit lagd till dess kapital, användes återstoden vart tredje år till ett eller flera understöd för en eller flera yngre gynekologer, som förvärvat sig fullständig specialiskompetens enligt inom vårt land tillämade bestämmelser med företrädesrätt för ledamöter av Svensk Läkaresällskapet och av dess obstetrisk-gynekologiska sektion samt vilka i studiesyfte vilja följa arbetet vid annan av vårt lands ostetrisk-gynekologiska kliniker eller sjukhusavdelningar än den eller dem, där de erhållit sin utbildning, eller vid någon av landets barnmorskelärosanstalter, eller vid någon obstetrisk-gynekologisk avdelning av allmänt sjukhus med anställd fackutbildad gynekolog som chef, eller vid obstetrisk-gynekologisk universitetsklinik i Danmark, Finland eller Norge. Skulle ej kompetent sökande till dylikt studieunderstöd anmäla sig, må det så tillgängliga beloppet kunna användas, under påföljande år till understöd åt vetenskaplig forskning inom obstetrik och gynekologi. Outdelad avkastning lägges till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E Bovins fond
Organisationsnummer:802403-4970
Adress:
  • Box 738
  • 101 36 Stockholm
Telefonnummer:08-440 88 81
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS