ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnaderna och sedan förvaltningsdirektionen närmare bestämt andelens storlek lägges minst en tiondel och högst en fjärdedel av årliga ränteavkastningen till kapitalet. Återstoden användes till ett eller flera stipendier.Stipendiet tilldelas någon fattig eller behövande studerande av Södermanlands-Nerikes Nation, dock företrädesvis till dylik utav donators släkt.Stipendiet behålles i tre år såvitt ej släkting dessförinnan anmäler sig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E Bagges stipendiefond
Organisationsnummer:802480-6997
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11  Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS