ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja barns och ungdomars vård och fostran samt lämna bidrag för undervisning och utbildning av barn och ungdomar. Därutöver skall Stiftelsen ha till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Det huvudsakliga ändamålet skall i första hand tillgodoses genom understödjande av redan befintlig barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs inom olika organisationer.Ändamålet skall främjas genom att Stiftelsen betalar ut bidrag ur Stiftelsens förmögenhet efter prövning av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dunross & Co
Organisationsnummer:802477-7370
Adress:
  • Dunross & Co AB
  • Box 53187
  • 400 15 Göteborg
Telefonnummer:0727-433300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 542 640 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS