ÄNDAMÅL

Att i den av stiftelsen ägda fastigheten Drottninghuset nr 6, Johannesgatan 16, Stockholm, erbjuda äldre kvinnor och män bostad och viss personlig service. Företräde skall ges till personer i svag ekonomisk ställning.Personer som är bosatta i Stockholms stad skall ha företräde till Drottninghusets lägenheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drottninghuset
Organisationsnummer:802000-6931
Adress:
  • Johannesgatan 16
  • 111 38 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-200035
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS