ÄNDAMÅL

1 § Stiftelsen Drottningholms Slottsteater består av dels Drottningholms Slottsteater med till densamma hörande inrednin, inklusive scenmaskiner, dekorationer och samlingar, dels all annan agendom, av vad slag det vara må, som mottagits för att tillhöra teatern eller dess fonder och kan tjäna nedan under 3 § angivan syften. 3 § Stiftelsen har till uppgift att vidga kännedomen om Drottningholms Slottsteaters historia, och vetenskapligt bearbeta denna, samt att för detta ändamål, i den omfattning som av riksantikvarieämbetet kan godkännas och med H.M. Konungens medgivande, anordna teaterföreställningar, konserter eller liknande arrangemang på Drottningholms Slottsteater. För det angivna ändamålet har stiftelsen även till uppgift att i den omfattning som av riksantikvarieämbetet kan godkännas och med H.M. Konungens medgivande anordna teaterföreställningar, konserter eller liknande arrangemang på övriga teatrar vid de kungliga slotten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
Organisationsnummer:815200-4993
Adress:
  • Box 6
  • 178 02 Drottningholm
Telefonnummer:08-55693110
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS