ÄNDAMÅL

Genom gåvor, bidrag och sponsring stärka ungdomar, primärt mellan 16 och 24 år, för att hjälpa dem ut i arbetslivet eller till fortsatta studier. Av tillkommande medel ska huvuddelen användas i programverksamheten och endast så stor del som styrelsen anser nödvändig för konsolidering av stiftelsen ska läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drivkraft
Adress:
  • Eli Nordnes
  • Fregattvägen 7
  • 181 37 LIDINGÖ
Telefonnummer:070 062 56 29
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS