ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att* Stimulera och verka för ökat entreprenörskap och för en positiv attityd till företagande bland främst studenter i Skaraborg och därmed bidra till ett vitalt och expansivt näringsliv i regionen.* Att i ett nära samarbete med studentkårerna (el. motsv), lärosätena och näringslivet tillhandahålla ett forum med syfte att stimulera och initiera främst studenter att starta egna företag och därmed vitalisera näringslivet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drivhuset Skaraborg
Organisationsnummer:802426-2894
Adress:
  • Högskolan i Skövde
  • Box 408
  • 54146 Skövde
Telefonnummer:0703-182508
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:793 353 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS