ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att skapa, medverka och stödja sådana verksamheter som gynnar Södertäljes näringsliv, kreativitet, utbildning och utveckling, samt i nära samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Mälardalens Högskola, samt respektive högskolors erkända studentkårer och näringslivet, tillhandahålla ett forum med syfte att stimulera och stödja bland annat studenter och ungdomar att starta företag och därmed vitalisera näringslivet. Stiftelsen ska arbeta med – Attityder: få fler studenter att vilja starta egna företag via inspiration, information, workshops, utbildningar med mera.- Nätverk: vidga studenternas nätverk innefattande näringsliv, offentlig verksamhet och olika akademiska discipliner via kontakter, nätverksträffar, mentorer med mera.- Idéförverkligande: stötta studenternas affärsidéer, via rådgivning, utbildning, starta eget paket med mera.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drivhuset i Södertälje
Organisationsnummer:802426-5392
Adress:
  • Campus Telge
  • 151 81 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer:733199261
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS