ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ekonomiskt stödja behövande pensionärer vid Neuberghska Ålderdomshemmet, eller till utrustningen och verksamheten där. Fondens medel skall placeras med god avkastning på ett sätt som ej innebär risk för fondens kapital. Av avkastningen skall årligen på Dr Félix Neuberghs födelsedag utdelas 80 % eller det belopp i procent som enligt vid varje tillfälle gällande föreskrifter måste utdelas för att avkastningen skall återföras till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dr Félix Neuberghs 95-årsfond
Organisationsnummer:855102-1184
Adress:
  • Dr Allards Gata 4
  • 413 23 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7727800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 233 121 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS