ÄNDAMÅL

Fondens användningsområde skall vara hela kommunen. Den för utdelning disponibla avkastningen skall av sociala centralnämnden, med belopp som nämnden i varje enskilt fall bestämmer, användas för utdelning såsom understöd åt familjer – främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn – som har otillfredsställande försörjningsförmåga. Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till kapitalet. Avkastning som inte används skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dr C M Petris don fond
Organisationsnummer:849200-7771
Adress:
  • Halmstad kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:151 597 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS