ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande ålderstigna genom att lämna bidrag åt kvinnor tillhörande s.k. Pauvres Honteux i Göteborg från stiftelsens löpande avkastning med företräde för boendekostnader. Företrädesrätt skall tillkomma änkor och döttrar till avlidna, Carl Johans församling, tillhörande sjökaptener och tjänstemän.De medel stiftelsen äger skall vara placerade på ett godtagbart sätt. Av stiftelsens löpande avkastning skall årligen 10 % föras till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Douglas och Caroline Kennedys Minne
Organisationsnummer:857200-8715
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:60 303 313 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS