ÄNDAMÅL

Utdelningen skall ske till elever vid grundskolorna i fd Misterhults och Figeholms kommuner och företrädesvis användas för belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, mm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Donationsfonden Släthultskassan
Organisationsnummer:832800-0206
Adress:
  • Oskarshamns kommun
  • Box 706
  • 572 28 Oskarshamn
Telefonnummer:0491-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 131 745 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS