ÄNDAMÅL

Hfvad af kapitalet återstår, sedan skolhuset blifvit uppfördt, inredt och försedt med nödvändiga inventarier, och hvad i öfrigt till institutionen kan inflyta skall, der ej särskilda stipulationer blifvit gjorda, användas till bidrag åt behövande flickor som går i högstadieskolor i Jönköping.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Donationsfonden Idas skola
Organisationsnummer:802480-5395
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:187 325 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS