ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen får, sedan minst tio procent därav lagts till kapitalet, användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Åmål, företrädesvis förbelöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,förvärv av materiel eller andra saker.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Donationsfonden för yrkesinriktade linjer
Organisationsnummer:862000-4757
Adress:
  • Kommunledningkontoret, ekonomienheten
  • Box 62
  • 662 22 Åmål
Telefonnummer:0532-17000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:65 595 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS