ÄNDAMÅL

Testamente den 8 maj 1873:”Beträffande min egande fastighet 51 öre 8 penningars skatterätt i Hemmanet Thorsby, Råda Socken och Elfdahls Nedre Tingslag, är min önskan, att vid mitt frånfälle dermed skall på sätt som följer förhållas.Förrbemäldte Fastighet skall af min Moder innehafvas, så länge hon lefver, hvaremot efter hennes död egendomen skall tillfalla Thorsby skolrote, för att i en framtid, av afkomsten, bereda understöd åt tvenne fattiga barn hörande till bemälte skolrote och varande i skolåldern.”Ändamålet permuterat genom Kungl. Maj:t beslut 1 december 1967:Donationens årliga avkastning, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användes till behovsprövade stipendier åt ungdomar från Torsby skolrote för fortsatta studier efter genomgång av obligatiorisk skola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen donationen Åsarna
Organisationsnummer:872800-0087
Adress:
  • Hagfors kommun, barn- och ungd
  • 683 80 HAGFORS
Telefonnummer:0563-18856
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 133 742 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS