ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas, förutom egendomens hållande i gott skick, till stipendier av lämplig storlek åt minst två högst tio söner eller döttrar till inom Fjäre härad boende odalmän, skolande stipendiaterna vara kända såsom redbara, för jordbruk intresserade ynglingar och ungmör, i ålder mellan 18 och 25 år. Stipendie kan ges åt samma person i högst fem år å rad, och avse att på ena eller andra sättet göra de unga bättre skickade för sitt levnadskall, såsom bidrag vid genomgående av lantbruksskola, hemslöjdskurs etc. eller ock såsom resebidrag, specialstudier etc.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Donationen Fädernearvet
Organisationsnummer:849202-0758
Adress:
  • Gunnar Carlsson
  • Underliden, Apelrödsvägen 129
  • 439 91 ONSALA
Telefonnummer:0300-26587
E-post:underliden@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 555 509 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS