ÄNDAMÅL

Donationen har tillkommit för att1. genom studielån understödja bröders barn i deras utbildning.2. i vissa fall till bröder eller ders efterlevande utlämna lån.3. stödja behövande bröder, avlidna bröders familjer eller bröders barn i och för studiers bedrivande.Hithörande lån skola så begränsas, att Donationens grundbelopp, FEMTUSEN (5.000:-) alltid är intakt.Av Donationens kapital får intill 60 % disponeras för lån till Hemdalls bröders änkor i arbetsför ålder, som för vinnande av bättre utkomst önskar starta eget eller övertaga en affär eller rörelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Donation av 7 mars 1926
Organisationsnummer:857208-7925
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 216 877 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS