ÄNDAMÅL

I syfte att öka möjligheterna för den Romersk-katolska kyrkan i Sverige att i Don Boscos anda bedriva verksamhet avseende utbildning, vård eller uppfostran av barn och ungdomar skall stiftelsen i egen regi bedriva verksamhet i sagda syfte eller lämna kontanta bidrag till andra för bedrivande av eller deltagande i sådan verksamhet.För verksamhet som avses i första stycket och till täckande av de kostnader som är förenade med stiftelsens förvaltning och revision får stiftelsen använda såväl avkastning som kapital, dock att det i stiftelsen alltid skall finnas tillgångar till ett marknadsvärde efter avräkning för eventuella skulder som minst 1,5 miljoner kronor med justering för den penningvärdeförändring som inträffat sedan år 1998.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Don Bosco
Organisationsnummer:802000-6881
Adress:
  • Ryan Dias
  • Batterivägen 8
  • 186 50 Vallentuna
Telefonnummer:070-6832744
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS